Dr. Cole raamatud on Piibli moraalsed õpetused ja tõed lihtsustanud printsiipidesse ja käitumismudelitesse, mis on selgitatud rohkete näidete läbi nii Cole enda kui ka teise inimeste eludes. Raamatute prohvetlik toon on ära tuntav esitades lugejale väljakutse kohandada oma elu Jumala Sõna tõdede järgi, tõstes Kristuse standardiks ja saada meheks ja naiseks, kelleks Jumal on meid kutsunud.

Praeguse seisuga on EKMT eesti keeles välja andnud viis raamatut. Tõlkimisel on Peter J. Danielsi elulugu, mis kõigi eelduste kohaselt ilmub sügisel 2006.

Raamatute põhjal on koostatud ka põhjalikud jüngrikstegemise programmid. Eesti keelde on tõlgitud "Maksimaalne mehelikkus" ja "Suhtlemine, seks ja raha" õppeprogrammid.


Mis on õppeprogrammid?

Vaatan poodi!


                                                                    “A dream doesn’t become a goal until it is written. ” E. L. Cole