Ed Cole ja Janno Peensalu

 1997

MTÜ Eesti Kristlike Meeste Teenistuse loomine, mille juhiks ja algatajaks oli Janno Peensalu
1. Korraldati esimene suur koosolek meestele, peakülaliseks Dr Ed Cole USAst, kes on Rahvusvahelise Meesteteenistuse rajaja. Konverentsil osales ca 700 meest
2. Eesti keelde tõlgiti ja trükiti Ed Cole'i bestseller Maksimaalne mehelikkus

  1998

1. Juhatuse esimees Janno Peensalu viibis aasta alguses 4 kuud Ühendriikides väljaõppel, reisides koos Dr Ed Colega, kes on Rahvusvahelise Meesteteenistuse president ja algataja
2. Septembris leidis aset ühepäevane konvernets meestele. Külalisteks John Binkley, Don Ostrom, George Reece, Bud Ottaviani ja Erik Kudlis, kes kõnelesid maksimaalse mehelikkuse printsiipidest. Konverents toimus Sakala keskuse väikses saalis ja EKNK Tallinna koguduse ruumides
3. EKMT korraldas erinevates Eesti linnades 15 koosolekut meestele
4. EKMT korraldas ühe suursündmuse Tallinnas ja mitmeid seminare kohalikes kogudustes

1999

1. EKMT tõlkis ja levitas audio ja video materjali mehelikkuse printsiipidest, mida kogudused kasutasid kohalikel meestekoosolekutel õppematerjalina
2. EKMT viis läbi kaks suuremat konverentsi Tallinnas, kus õpetasid inimesed Ühendriikidest, ja aitas korraldada suurt meeste konverentsi Lätis
3. EKMT viis läbi 27 meeste koosolekut, kus õpetati meestele printsiipe Kristuse sarnasest, mehelikkusest, Jumala Sõnast. Koosolekuid peeti Haapsalus, Tallinnas, Pärnus, Rakveres, Huljas, Tartus, Elvas, Türil, Lihulas, Paliveres ja Kosel
4. EKMT andis välja raamatu Suhtlemine, Seks ja Raha ja levitas selle läbi Kristuse sõnumit Eestimaal.Mehed telgis

2000 

1. EKMT keskused Eestis: Rakvere, Pärnu, Haapsalu, Türi, Kose, Tallinna, Hulja ja Turba- need on paigad, kus kohaliku koguduse või koguduste mehed tulevad vähemalt kord kuus kokku, et õppida maksimaalse mehelikkuse põhimõtteid Jumala Sõnast.
2. Igakuine töö toimub järgmistes kinnipidamisasutustes: Murru vangla, Rummu vangla, Viljandi noortevangla. EKMT annetas neile kolmele vanglale televiisori ja videomaki EKMT lintide vaatamiseks ja mehelikkuse printsiipide õppimiseks.
3. Suhtlemine, seks ja raha raamatutest (2000 koopiat) on tänaseks  müüdud 2/3. Maksimaalne mehelikkus trükiti juba kaks aastat varem. EKMT meeskonna liikmed Taavi Usta, Tarmo Usta, Janno Peensalu, Marek Maasik ja Peep Neimann on teinud raadiosaateid meestele nii Raadio 7 kui ka Pereraadios
4. EKMT liige Tarmo Usta on tutvustanud EKMT sõnumit Eesti Kaitseväes ja jaganud välja raamatuid.
5. Korraldasime kaks rahvuslikku suurüritust, esimese Sakala keskuses koos Dr Cole’ga, LaFayette Scales’iga ja John Binkleyga augustis ning teise John Binkleyga EMK Balti Misjonikeskuses novembri kuus
6. EKMT juhtkond koosneb 10 liikmest, kes juhivad EKMT tööd üle Eesti. Nende hulgas on pastoreid, ärimehi ja inimesi teistelt eluvaldkondadelt
7. Koostasime EKMT interneti lehekülje: www.ekmt.ee
8. EKMT-l on umbes 10 partnerit, kes toetavad organisatsiooni nii oma raha kui ka ajaga
9.  Andsime välja artikleid mehelikkusest ajakirjas Valgus, interneti lehekülgedel ja ajalehtedes (Õhtuleht)
10. EKMT alustas tööd  Leedus
Mehed vanglast11. EKMT üüris kontoriruumid ning palkas täisajaga sekretäri
12. Andsime välja 15 uut audiokassetti ning 1 video, mida oleme hulgaliselt müünud

2001

1. EKMT töö on jätkuvalt: Rakveres, Pärnus, Haapsalus, Türil, Kosel, Tallinnas, Hulja, Turba- nendes kohtades tulevad mehed tulevad vähemalt kord kuus kokku, et õppida maksimaalse mehelikkuse põhimõtteid Jumala Sõnast.
2. Jätkuv töö Murru vanglas. EKMT annetas Murru vanglale mitukümmend seni välja antud erinevat raamatut.
3. EKMT meeskonna liikmed Taavi Usta, Tarmo Usta, Janno Peensalu, Marek Maasik ja Peep Neimann on läbi viinud raadiosaateid meestele nii Raadio 7 kui ka Pereraadios
Grupitöö4. EKMT liige Tarmo Usta kuulutab järjepidevalt sõnumit maksimaalsest mehest Eesti Kaitseväes ja jätkab seda tegemaks.
5. Täiendasime EKMT kodulehekülge ning tagasiside lugejate käest oli väga positiivne.
6.  EKMT juht Janno Peensalu käis rahvusvahelisel meestekonverentsil Dallases, Texases.
7.  Janno Peensalu käis kahel korral Leedus, et aidata pastor Donatas Ivanauskasel käivitada meesteteenistust Klaipedas.

2002

1. EKMT õpetas ja treenis mehi Jumala Sõna valguses kohalike koguduste
meesteteenistuse juhtide vahendusel Tallinnas, Pärnus, Rakveres, Kosel, Tartus, Murrus
2. Jätkuv töö Murru vanglas. EKMT toetas rahaliselt Murru vangla jõulubanketi läbi viimist.
3. EKMT meeskonna liikmed Taavi Usta ja Tarmo Usta  on kord kuus läbi viinud raadiosaateid meestele nii Raadio 7 kui ka Pereraadios
4. EKMT korraldas rahvusliku meestekonverentsi augusti kuus, kus olid külaliskõneljad Austraaliast ja USAst.
5.  EKMT juht Janno Peensalu käis 2 korda Leedus ja ühel korral Venemaal organiseerimas meestekonverense ja treenimas pastoreid, kuidas õpetada ja kasvatada kohaliku koguduse mehi Kristuse sarnasteks
6.  EKMT juht Janno Peensalu käis rahvusvahelisel meesteteenistuse konverentsil Dallases, Texases.
7.  EKMT juht Janno Peensalu reisis septembri kuus USAsse, kus osales Dr. Cole matustel.
8.  Meestekoosolekud: Türil, Tallinnas, Pärnus, Elvas, Kosel, Tartus, Lihulas, Paliveres
9. EKMT andis välja õppematerjali Maksimaalne Mehelikkus, mis on abivahend meeste 
     jüngrikstegemisel kohalikus koguduses

2003

1. EKMT kaastöölised (koguduste pastorid) pidasid ülenädalasi meeste jüngrikstegemise koosolekuid kogu aasta vältel.  Korraldasime Pärnus üle kaks korda kuus, teisipäeviti, meeste kogunemisi, kus töötasime õppematerjaliga, andes vaimuliku nõu ja teenides Jumala Sõna tõdedega
2. EKMT kaastöölised Taavi Usta, Villy Võrk, Janek Aidla ja Janno Peensalu külastasid Pärnu, Murru ja Viljandi noorte vanglat mitmel korral seal jumalateenistusi pidades ning Kristuse sarnase mehe standardeid kuulutades.
3. EKMT korraldas augustis suveürituse, kus peakülaliseks oli Jack King, Faithful Men Ministries juht USA-s.
4. Sarnased üritused korraldati ka Riias ja Klaipedas koos Jack Kingi kui peakõnelejaga
5. Septembris külastasid meid Erik Kudlis ja Bud Ottaviani, kes reisisid mööda Eestit pidades seminare: Kuidas kasutada Maksimaalse Mehelikkuse töövihikut koguduse meeste õpetamiseks?
6. Korraldasime spetsiaalse koosoleku kristlikele ärimeestele
7.  Janno Peensalu korraldas  mitmetes Eesti linnades koosolekuid meestele
8.  EKMT  valmistas seitse poole tunnist videoõpetust, mida näidatakse Life TV vahendusel aastal 2004
9. EKMT toetas finantsiliselt heategevusorganisatsioone nagu Lootuse küla ja Kenneth Copeland Ministries
10. Janno Peensalu käis septembris Inglismaal, kus kohtus Peter Danielsiga, kes tuleb 2004 aastal septembris Eestisse kõnelema
11. EKMT viis läbi kaks erisaadet Pereraadios

2004

1. Ligi 30 koosolekut aasta jooksul meestele Pärnus, Haapsalus, Tallinnas, Tartus
2. Janno Peensalu  komandeering USAs kuuks ajaks
3. Külas Erik Kudlis USA-st
4. Ettevalmistus Austraalia kristlasest kinnisvaraärimehe Peter Danielsi tulekuks Eestis
5. Peter J. Danielsi seminar Tallinnas
6. EKMT netilehekülje valmistamine
7. Raamatu Kuidas seada oma elu eesmärke tõlkimine ja trükkimine
8. Esinemised Raadio 7s ja Kuressaare Pereraadios
9. Koosolek meestele Ahelkõnnus, alkohoolikute rehabiliteerimise laagris
10. Erik Kudlis, Nick ja Julie LaTerra külastus Eestis- koosolekud Haapsalus, Rakveres, Murrus, Tallinnas, Pärnus ja Tartus
11. Ettevalmistuskoosolek 2005 Peter J Daniels Eestisaasta konverentsiks Ian Greeniga Tallinnas
12. Jumalateenistus Pärnu vanglas

2005

1. Suurüritus: ärimeeste Peter Harrise ja Ian Greeni konverents Tallinnas
2. Peter Danielsi mitmepäevane konverents Tallinnas
3. Jätkus koostöö Life TV-ga.
4. Kasvatusliku ja õpetliku  sisuga koosolekud meestele erienvates Eesti paikades
5. Koosolekus Pärnu vanglas
6. Uue kodulehe valmistamine
7. Peter Danielsi eluloo Living on the Edge tõlkimisega alustamine

“Best is when you can do no better. ” E. L. Cole