Tänapäeval on tärganud uus huvi kristliku usu ja Jeesuse isiku vastu. Peaaegu kaks tuhat aastat pärast Jeesuse sündi, ulatub Tema järgijate arv kahe miljardi inimeseni. Mida kujutab endast üheaegselt nii armastatud ja vihatud usk – kristlus?

Kristluse keskmeks on Jumala sekkumine inimkonda läbi Jeesuse isiku. Jeesuse ülesanne oli näidata Jumala südant ja tahet inimese jaoks ning võimaldada igale soovijale igavene elu koos Temaga. Jeesuse missioon oli lepitada inimene taas Jumalaga, mis esimeste inimeste otsuse tõttu sai lõhutud. Patule kaasnes viha, kadedus, häving, surm...aga Jumalal oli juba siis inimkonna jaoks lahendus...”Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu!” hüüatas Ristja Johannes, kui Jeesus temast möödus.

Jeesus tegutses aktiivselt kolm aastat, näidates iga sõna ja sammuga, et Tema on Jumala Poeg. Seejärel Ta „alandas iseennast, saades kuulekaks kuni surmani...” ja lasi end risti lüüa. Kuid kolmandal päeval tõusis Jeesus üles ja näitas kogu inimkonnale, et just Tema on see, kes ristisurma läbi on lunastanud andestuse pattudele ja igavese elu.

Jeesus ütleb: "Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu." Kristus on meie ainus võimalus. Ainult Temal on suutlikkus meid muuta, olla rõõmuküllase, rahuldustpakkuva ja võiduka elu allikaks. Ainult läbi Jeesuse võib Jumal igavese elu kinkida igaühele, kes oma südames usub Tema teosse ja suuga oma Issandaks tunnistab.

“Moral courage is needed to live in an immoral world.” E. L. Cole