Janno Peensalu...sai alguse aastal 1997. Teenistuse rajaja, Janno Peensalu, oli alles saanud kristlaseks, kui ta nägi Ed Cole’i videot. Seda vaadates äratas Jumal Jannos igatsuse samasuguse teenistuse järele ja ta mõistis, et kogu tema ülejäänud elu saab olema mõjutatud sellest Jumala kutsest. ”Kuuldes teda kõnelevat meestele, sündis minu südames midagi kirjeldamatut. Mõistsin, et vajan seda õpetust. Meie perekonnad, kogudused ja kogu ühiskond tervikuna peab kuulma, milline on tõeline mees. Ed Cole’is avalduv tarkus ja vägi istutasid mu südamesse unistuse sarnase teenistuse järele.” 1997. a. alguses  tutvus Janno dr Ed Cole'ga Edisonis, New Jerseys, USA-s. Dr Ed Cole’ist sai Janno Peensalule isa eeskuju. Janno hakkas tõlkima tema raamatuid ja kassette ning oli sel moel osaline Cole’i teenistuses. Järgnevatel aastatel kasvatas Jumal  temas unistust ja visiooni sellest, milline peaks olema tõeline mees ja kuidas teenida mehi Eestimaal.

1997. aasta kevadel külastas dr Cole isiklikult Eestit ning Sakala keskuses toimus esimene meeste koosolek, kus osales ligi 700 meest. Sellest sündmusest sai ametlikult alguse ka Eesti Kristlike Meeste Teenistus. Alates sellest koosolekust on EKMT jõudnud erinevatesse kogudustesse ja konfessioonidesse, vanglatesse, meediasse, on välja andnud viis raamatut, tõlkinud suure koguse audio-ja videomaterjale, korraldanud kohalikke ja rahvuslikke koosolekuid. On vähe neid kristlikke mehi, kelle elusid ei oleks meie poolt kuulutatavad sõnumid ühel või teisel moel puudutanud.

Täna on Eesti Kristlike Meeste Teenistus jätkuvalt kuulutamas head sõnumit Kristuse sarnasusest ja mehelikkusest. Tunnistused muudetud eludest on tõestuseks Jumala sõnumis peituvas väest, mida EKMT julgelt edastab.

 

"Mees, kes tahab juhtida orkestrit, peab pöörama rahvale selja" E. L. Cole