a_article
"Selleks, et olla edukas, peab su usk olema suurem, kui kellegi teise uskumatus" E. L. Cole